Glas in lood

In veel monumentale panden is glas in lood aanwezig dat vaak kenmerkend is voor de uitstraling van het gebouw. Restauratie van het glas in lood is onmisbaar, niet zo zeer omdat er sprake is van achterstallig onderhoud, maar doordat de onderlinge aansluitingen van het glas in lood na jaren niet meer dicht zijn. Met tocht, vocht en lekkages als gevolg. Glas in lood is een kwetsbaar geheel wat nooit helemaal tochtdicht is, ook niet na een flinke restauratie. Om het wooncomfort te verbeteren, moet dit probleem grondig aangepakt worden. Dit kan door middel van voor of achter zet kozijnen.

Voor dat er voor of achter zet kozijnen geplaatst kunnen worden moet het glas in lood eerst grondig gerestaureerd worden hiervoor zijn 2 mogelijkheden:

 • Herstel in het werk
 • Herstel buiten het werk

Natuurlijk is het ook mogelijk om nieuw glas in lood te laten maken.

Herstel in het werk

Tijdens een restauratie in het werk, kunnen er alleen onderhoudswerkzaamheden aan het bestaande glas in lood verricht worden. De draaidelen kunnen wel worden afgevoerd naar de werkplaats en daar een grondige restauratie ondergaan. Een restauratie in het werk geeft meestal niet de gewenste verbetering, dit is echter per project verschillend.

Herstel buiten het werk

Worden de kozijnen gedemonteerd en gerestaureerd in de werkplaats, dan zijn er meer mogelijkheden voor de restauratie van het glas in lood. Doordat de puien uit de gevel worden gehaald, zijn de glaspartijen ook beter toegankelijk en heeft het weer, hoogte en bereikbaarheid geen invloed op de restauratie zelf. Het verwijderen en herplaatsen van de glas is veel eenvoudiger waardoor een beter einderesultaat word behaald.

Nieuw glas in lood
Mocht restauratie van het glas in lood niet meer mogelijk zijn omdat de kozijnen van een ander profiel en met een ander maatvoering gemaakt worden of omdat het glas in lood niet zonder zware beschadigingen te verwijderen is door het oorspronkelijke beglazingssysteem. Dan is het ook mogelijk om door Van de Vegt nieuw glas in lood te laten leveren.

Van der Vegt werkt nauw samen met een glasleverancier zodat er een geheel ontstaat tussen het metaal en glas. Door deze samenwerking en door werkwijze van vroeger te combineren met de hedendaagse materiaal bewerkingstechnieken, ontstaat er een prachtig stukje glas in lood. Puur vakmanschap!

Voor of achter zet ramen?
Zoals eerder besproken is glas nooit lucht/tochtdicht daarom is het aan te raden om bij het restaureren of nieuw plaatsen van glas in lood voor of achter zet ramen toe te passen voor extra comfort.

Wat zijn de voordelen van een raam aan de buitenkant (voor zet raam) of de nadelen van een raam aan de binnenkant (achter zet raam)? Hieronder de belangrijkste voor en nadelen opgesomd!

De voor en nadelen van een extra ruit aan buitenkant (voor zet raam):

Voordelen

 • vocht en wind werend
 • optimale isolatie indien dubbelglas mogelijk is

Nadelen

 • spiegeling aan buitenkant
 • geen glas in lood aan buitengevel

De voor en nadelen van een extra ruit aan binnenkant (achter zet raam):

Voordelen

 • patroon aan buitengevel


Nadelen

 • vocht dringt door glas in lood
 • water kan niet uit constructie
 • vervuiling
 • kans op roest in verband met vocht
 • weinig effect in binnenruimte
Posted in Faq